استاد مصطفي اسماعيل

مقام: نهاوند سوره: بقره (250)

تعداد بازپخش: 1569 بار

و چون با جالوت و سپاه او رو در رو شدند گفتند: پروردگارا! بر ما شكيبايى ببار، و قدم‌هايمان را استوار ساز، و بر قوم كافر پيروزمان گردان (۲۵۰) پس به اذن خدا آنها را شكست دادند و داود جالوت را بكشت و خداوند او را پادشاهى و حكمت داد و از آنچه مى‌خواست به وى آموخت. و اگر خدا بعضى از مردم را به وسيله بعضى ديگر نمى‌راند، حتما زمين تباه مى‌شد ولى خدا به جهانيان نظر كرم دارد (۲۵۱)

مصطفي اسماعيل

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره