استاد حامد شاکرنژاد

مقام: بیات سوره: آل عمران (19)

تعداد بازپخش: 480 بار

(حمزه ،ورش از نافع مدنی)پس کسی که نامه اعمالش را به دست راستش دهند (از شدّت شادی و مباهات) فریاد می‌زند که: «(ای اهل محشر!) نامه اعمال مرا بگیرید و بخوانید! (۱۹)

حامد شاکرنژاد

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره