استاد منشاوی

مقام: نهاوند سوره: یوسف (4)

تعداد بازپخش: 1752 بار

تلاوت در مقام نهاوند از سوره یوسف توسط استاد منشاوی

منشاوی

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره