جدیدترین ها پربازدید ها

استاد لیثی

بیات نساء (1)

لیثی

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد محمد عمران

مرکب خوانی نبا (31)

محمد عمران

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد منشاوی

صبا بقره (119)

منشاوی

استاد محمود شحات

حجاز آل عمران (66)

محمود شحات

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی اسراء (1)

حامد شاکرنژاد

استاد حامد شاکرنژاد

مرکب خوانی شمس (1)

حامد شاکرنژاد

استاد عبدالباسط

مرکب خوانی قدر (1)

عبدالباسط

استاد مصطفي اسماعيل

مرکب خوانی نازعات (26)

مصطفي اسماعيل

نام قاری

مقام تلاوت نام سوره